Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | Předmětová komise ...

Nebuněčné a prokaryotní organismy (viry, archea, bakterie, sinice, praktická část) 4. ... 1/ Nebuněčné formy živých soustav - obecná stavba virů, ...

POSTAVENÍ BAKTERIÍ A VIRŮ

POSTAVENÍ BAKTERIÍ A VIRÚ V CELKOVÉM SYSTÉMU ŽIVÝCH SOUSTAV. ... Nebuněčné živé soustavy, tj. ... Inkubační doba je u kožní formy 2 až 3 dny, ...

Materialy - Meteopage

Nové formy života. 7 . 09. ... Organizace živých soustav, buněčné a nebuněčné systémy. Biomembrány a vnitřní organizace buněk. 11 . 04.

Z klady ekologie - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

6 ZÁKLADY BIOLOGIE VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE Vlastnosti živých soustav Čím se liší živá hmota od hmoty neživé? Liší se v celé řadě aspektů.

Maturitní okruhy z biologie

Maturitní okruhy z biologie Botanika 1. Nebuněčné formy živých soustav Viry – základní charakteristika, rozmnožování, průběh virové infekce, význam ...

NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKA Z BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLU

2. a) Nebuněčné formy živých soustav (základní charakteristika virů, rozmnožování, průběh virové infekce, virová onemocnění, priony)

\n1 Vyučovací předmět: Biologie

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto metody, postupy a formy práce: \n3 Kompetence k učen ...

1

Nebuněčné formy živých soustav. Viry (VIRA) Byly objeveny na konci 19. století – Ivanovskij –virus tabákové mozaiky. Základní charakteristika:

Okruhy otázek ke zkoušce

živých soustav, Univerzální fylogenetický strom, Principy taxonomie a fylogenetiky organizmů. ... Nebuněčné formy života – viry, viroidy, priony.

Biologie

života, s formami, stavbou a funkcí živých soustav, s jejich významem a vzájemnými vztahy v biosféře a významem pro existenci lidské

Otázky ke zkoušce z předmětu fyziologie rostlin

Obecná charakteristika živých soustav: ... Nebuněčné formy živých soustav. Srovnání strukturních a fyziologických vlastností buněk prokaryot a eukaryot.

Biologie

Viry jsou submikros­kopicky malé nebuněčné formy živých soustav. ... zvláštní formy života . Největší objev biologie devatenáctého století, ...

ŽÁDOST O AKREDITACI

Organizaceživých soustav - buněčné a nebuněčné formy života. ... o struktuře a funkci genomů vztahují se k základním funkcím živých soustav ...

1

1.-2.Vývoj biologického poznání. Přehled biologických oborů: Biologie - věda o živé přírodě (bios-život, logos-věda), zkoumá formy, vlastnosti a ...

Základní strukturální typy živých soustav - Biomach ...

Základní strukturální typy živých soustav. Tři domény života na Zemi. ... NEBUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY. ... (nebo jejich redukované formy), ...

Viry- nebuněčné formy živých soustav, BI - Biologie ...

uňky) rostlinné viriony pronikají dovnitř celé a narušují buněčnou stěnu živočisné viriony pronikají do buňky celé, postupně se za pomoci enzymů ...

Biologie

Organizaceživých systémů, chemické složení, nebuněčné a buněčné organismy, ... 3.Nebuněčné formy života. Základy virologie.

Okruhy pro přijímací řízení / Lékařská fakulta OU

Látkové složení živých soustav. ... Nebuněčné organismy. ... Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie.

Témata k profilové maturitní zkoušce z biologie

hub, obecné vlastnosti živých soustav. 2. Prokaryota – bakterie, sinice. Nebuněčné formy života - viry. 3. Rostlinná pletiva. 4. Rostlinné orgány. 5.

1. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou - O kráse země i ...

Hierarchické uspořádání živých soustav ... nebuněčné organismy viry ... vývojově přechodné formy mezi jednob. a mnohob. org. ...